Abir

Abir is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Door zijn ingetogenheid dreigt menig leerkracht hem – net als Fides – uit het oog te verliezen in de rest van de eerder drukke klasgroep.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: als hij komt is hij op tijd.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Abir betrokken was tot nu toe: geen.

Abir wil de familiezaak niet alleen overnemen samen met zijn broer maar ze ook internationaal uitbreiden.

Abirs favoriete vak: economie en informatica.

Emotionele rugzak: Abirs vader is twee jaar geleden overleden. Hij was de zaakvoerder van het familiebedrijf dat nu gerund wordt door zijn moeder. Ze doet hiervoor nogal veel beroep op haar oudste kinderen, onder wie Abir.

Scholingstype ouders: moeder: middelbaar onderwijs, vader (overleden): middelbaar onderwijs + bedrijfskunde.

Praktische moeilijkheden: Hij wordt vaak ingeschakeld om te helpen in het familiebedrijf.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: webdesign samen met Fides.

Niets over geweten.

Abirs sterktes in een klasomgeving: een erg rustige leerling, die nogal gezagsgetrouw is.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: ja, als zijn moeder naar het buitenland moet voor de zaak neemt Abir het winkelgedeelte van hun zaak soms over samen met zijn oudere broer, waardoor hij meerdere dagen na elkaar afwezig is op school.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: /.

Abir trekt het liefst op met Fides. De rest van zijn klasgenoten ervaart hij als erg druk.