Mevrouw Bermans, door haar leerlingen te rusten gelegd op haar verbeterde stapel proefwerken. (En meteen ook de reden waarom er even geen echte blogpost verschijnt hier 😀 )

De klassen worden steeds groter* en onder meer het nakijkwerk wordt dus almaar intensiever. Als academici en politici zich nu maar eens bogen over dit euvel*, in plaats van zich te verstoppen achter etymologische haarkloverij en/of al te theoretische reddingsplannen voor het onderwijs.

Prettige kerstdagen! 

Ruth 

 

 

© Niets van deze blog mag gekopieerd of op welke manier dan ook gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.