Boek op de werkvloer van de maand

Half september

Scènes uit een schoolleven

FILIP ROGIERS, Uitgeverij EPO

Uit het Nieuwsblad, 12 september 2023


In Scènes uit een schoolleven’ brengt journalist Filip Rogiers verhalen samen die hij optekende toen hij een jaar rondliep op een middelbare school in Brussel. Sinds 1 september van dit schooljaar is hij zelf leraar.


Scènes uit het schoolleven bevat tal van sterke verhalen. De discussies in de leraarskamer zijn talrijk en pittig, over hoofddoeken, over de zin van straffen, over de te hoge of te lage lat, over het tanende lees- en schrijfniveau over lege brooddozen, over pestmaatregelen of de kloof tussen A- en B-richtingen. Hij spreekt met leerlingen van wie er velen naast een boekentas ook een persoonlijke rugzak meezeuelen en verhoogde zorg nodig hebben.’ John Vervoort ****


Een prachtig boek dat een inkijk geeft in het echte schoolleven. Daarom bevelen wij het dan ook warm aan op deze blog. 


Welkom in het onderwijs, Filip! Prachtig om er een collega zoals jij bij te hebben!
Video afspelen

Begin september

De Perfectieparadox
Thomas Curran, Spectrum

 

In De Perfectieparadox maakt Thomas Curran een interessant onderscheid tussen ‘zelfgericht perfectionisme’, ‘sociaal opgelegd perfectionisme’ en ‘op derden gericht perfectionisme’. ‘Pefectionisme gaat zo veel dieper dan extreem hoge eisen stellen,’ benadrukt hij, waarna hij inzoomt op de oorzaken en gevolgen van wat hij ‘de verborgen epidemie’ noemt die begint bij ‘onze gecreëerde ontevredenheid’.

Knap hoe hij het hele raderwerk dat hierachter schuilt in kaart brengt met alle mogelijke psychologische verklaringen en invalshoeken. Een absolute aanrader voor al wie net als Curran wil ‘leven in de republiek van goed genoeg’! Curran legt uit hoe je hier, mits oefenen, absoluut in kan slagen.

 

Boeken over hetzelfde thema die ook interessant zijn:

 

  • Durf te falen, Elizabeth Day, Ambo/Anthos
  • Relax! ,Thimothy Caulfield, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
  • Cate Sevilla, Laat je niet gek maken door je werk, Spectrum
Video afspelen