Alan

Alan is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Alan is een speelvogel, die er soms echt overgaat.

Thuistaal: de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: ja, regelmatig.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Alan betrokken was tot nu toe: geen zaken die hemzelf betreffen. Maar het alcoholprobleem van zijn moeder veroorzaakt soms wel commotie in het team. Ze gebeurt wel eens in dat zijn moeder in een dronken bui ’s nachts erg verwijtende mails stuurt naar Alans leerkrachten.

Favoriete vakken: wetenschappen.

Emotionele rugzak: Alans moeder is alcoholiste.

Hoogste studie ouders: moeder: verliet voortijdig het middelbaar/ voortgezet onderwijs, vader: diploma middelbaar/ voortgezet onderwijs

Praktische moeilijkheden: aangezien zijn moeder een zwaar alcoholprobleem heeft en zijn vader vaak niet komt opdagen, moet hij het vaak redden in zijn eentje.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gamen, series, voetbal

Hij heeft een grote boon voor Zafina, maar vooralsnog is ze niet op zijn avanaces ingegaan.

Alans sterktes in een klasomgeving: hij is inzichtelijk sterk. De meeste leerstof begrijpt hij met een minimum aan uitleg.

Economische rugzak: financieel gezien is het thuis erg krap.

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: ja, Alan is minstens vier dagen per maand ongewettigd afwezig.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: een vibrator leggen in het stiftenbakje van mevrouw Serneels.

Alan trekt het meest op met Jeffrey en Ben.

Alan wil zeevaartschool gaan doen. Op een schip werken lijkt hem heerlijk.