Alan

Alan is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Alan is schoolmoe.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: ja, regelmatig.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Alan betrokken was tot nu toe: geen zaken die hemzelf betreffen. Maar het alcoholprobleem van zijn moeder veroorzaakt soms wel commotie in het team. Het gebeurt wel eens dat zijn moeder in een dronken bui ’s nachts erg verwijtende mails stuurt naar Alans leerkrachten.

Favoriete vakken: elektriciteit.

Emotionele rugzak: Alans moeder is alcoholiste. Alan zelf is al in aanraking gekomen met het gerecht en heeft een paar weken in een jeugdinstelling gezeten.

Scholingstype ouders: moeder: bachelordiploma, vader: postuniversitair

Praktische moeilijkheden: aangezien zijn moeder een zwaar alcoholprobleem heeft en zijn vader vaak niet komt opdagen, moet hij het vaak redden in zijn eentje.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gamen, series, voetbal

Hij heeft een grote boon voor Zafina, maar tot nu toe is ze niet op zijn avances ingegaan.

Alans sterktes in een klasomgeving: intelligente kerel met een ongelooflijk technisch inzicht. Kan de meest complexe elektrische toestellen demonteren en monteren alsof het niets is.

Economische rugzak: financieel gezien is het thuis erg krap sinds zijn vader een andere relatie is begonnen en in het buitenland zit.

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: ja, Alan is minstens vier dagen per maand ongewettigd afwezig.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: een vibrator leggen in het stiftenbakje van mevrouw Serneels.

Alan trekt het meest op met Jeffrey en Ben.

Alan wil als technicus gaan werken, als het kan op een groot schip. Dat lijkt hem heel boeiend.