Amra

Amra is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Amra vindt de leerstof snel te makkelijk, maar langs de andere kant wil ze wel geen uitdiepingsoefeningen maken. Die tegenstrijdigheid is soms niet makkelijk voor haar leerkrachten.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: /.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Amra betrokken was tot nu toe: Amra heeft een interimleerkracht eens van racisme beschuldigd, waarop die man het lokaal in volle les verliet, naar huis ging en niet meer terugkwam. Zijn vertrek had eigenlijk niet echt iets met haar te maken, haar uitspraak was alleen maar de druppel. De man was niet geschikt voor de baan van leerkracht. Jammer genoeg heeft Amra zich dit incident lang aangetrokken.

Favoriete vak: talen.

Emotionele rugzak: /.

Scholingstype ouders: moeder: middelbaar onderwijs, vader: bachelordiploma

Praktische moeilijkheden: /.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: muziek luisteren, lezen en shoppen met haar zus en nichtjes.

Amra heeft een oogje op de verloofde van haar nichtje. Heel vervelend, maar ze heeft er zelf ook niet voor gekozen om wat voor hem te voelen.

Amra's sterktes in een klasomgeving: ernstig, ambitieus.

Economische rugzak: /..

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: /.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: /.

Amra trekt meestal op met Trice of Noor.

Amra zou graag vertaler-tolk worden.