Aube

Aube is 18.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Aube kan soms heel erg vestrikt zitten in haar demonen. Dan is het als leerkracht haast onmogelijk om haar te bereiken.

Thuistaal: de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: doet aan automutilatie.

Te laat komen: zeer weinig.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Aube betrokken was tot nu toe: er gaan geruchten de ronde dat Aube in haar onderarm zou hebben zitten kerven in de klas. Maar Aube ontkent dit stellig. Door die ‘valse’ geruchten die zouden verspreid zijn door Zafina (die dit enkel heeft doorverteld uit bezorgdheid), is Aube heel erg kwaad geworden. Ze heeft staan brullen tegen Zafina in de polyvalente zaal, waarna Zafina’s zus die ook hier op school zit, op haar beurt woest is geworden tegen Aube. Ze hebben zelfs aan elkaars haren getrokken.

Favoriete vakken: opvoedkunde

Emotionele rugzak: slachtoffer van huiselijk geweld. Ze is al meerdere malen weggelopen en woont nu bij een tante.

Hoogste studie ouders: moeder: bachelor diploma, vader: master diploma

Praktische moeilijkheden: woont voorlopig bij een tante waardoor ze niet al haar spullen bij haar heeft.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: series kijken, rondhangen in de stad met Hope, verhalen schrijven

Aube is stiekem verliefd op Felix maar ze zou nog liever in een waterschildpad veranderen dan dat hij dat te weten kwam. Ze maakt toch geen enkele kans.

Aubes sterktes in een klasomgeving: heeft veel studie-ernst.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: neen, integendeel. School is haar houvast.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: /

Aube trekt het meest op met Hope. Soms komt Alessandra er ook bij hangen, maar met haar voelt Aube zich eigenlijk niet op haar gemak. Ze doet altijd zo uit de hoogte.

Aube moet eerst haar demomen overwinnen voor ze ook maar kan nadenken over wat ze met haar toekomst wil.