Cheyenne

Cheynenne is 16 en een half en daarmee de jongste leerling van de klas omdat ze een jaar heeft geskipt.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving:Cheyenne verveelt zich snel en gaat dan grappen en grollen uithalen. Vooral bij leerkrachten die volgens haar te weinig gevoel voor humor hebben. Het is heel simpel voor Cheyenne: als iemand kan lachen, respecteert ze hem/hen/haar en laat ze die persoon met rust. Is iemand naar haar normen te ernstig, dan ervaart ze de behoefte om zijn/diens/haar grenzen af te tasten. Vooral meneer Denesen is hier vaak de dupe van.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal

Medische problemen: geen

Te laat komen: geregeld.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Cheyenne betrokken was tot nu toe: niets vermeldenswaardig.

Cheyenne zou graag een paar jaar op een cruiseschip gaan werken. Daarna zal ze wel zien wat ze wil doen.

De favoriete vakken van Cheyenne: taalvakken

Emotionele rugzak: Cheyennes jongere zusje kwam om het leven door een hersenvliesontsteking. Meestal lijkt Cheyenne dit te hebben verwerkt, maar af en toe wil ze hier
begrijpelijkerwijs toch plots aandacht om krijgen. Zo kan ze in het midden van een les die het onderwerp ‘vergankelijkheid’ ook maar enigszins aanraakt, ineens luid gaan huilen. Gezien de grootte van de klasgroep is het niet altijd makkelijk voor de leerkracht om haar dan de nodige aandacht te geven.

Scholingstype ouders: moeder: middelbaar onderwijs, vader: Graduaat (HBO5/ Associate Degree)

Praktische moeilijkheden: Omwille van de financiële thuissituatie werkt Cheyenne vele uren per week in pizzeria Sapore, waardoor ze op donderdagen en maandagen soms volkomen uitgeput in de klas zit.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: lezen en piano spelen.

Cheyenne is vorig schooljaar even samengeweest met Felix, die haar rond Kerstmis heeft gedumpt voor La Toria van een andere klas. Dat Cheyenne eigenlijk veel minder erg dan ze had gedacht omdat ze eigenlijk niet echt op Felix was. Ze heeft stiekem al twee jaar een crush op meneer Mulhouse. Maar ja, wie heeft er nu geen crush op meneer Mulhouse? Zelfs Lily is op hem. En Aube waarschijnlijk ook.

Cheyennes sterktes in een klasomgeving: spitsvondig en een snelle werker.

Economische rugzak: Cheyennes moeder staat er financieel eigenlijk zo goed als alleen voor. Vader is niet echt in beeld. Niet eenvoudig want Cheyenne heeft ook nog twee jongere broers van negen en elf.

Leermoeilijkheden: geen

Spijbelproblematiek: neen

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: Meneer Denesens boekentas verstoppen in het materiaalhok van de poetsdienst. Dit draaide wel erger uit dan Cheyenne het bedoeld had, want zijn auto- en huissleutels zaten erin. Daardoor moest de lieve man die avond twee uur op de trein + bus zitten en ook de volgende ochtend, waarna de poetsdienst zijn boekentas gelukkig terugvond. Cheyenne heeft daarna uit berouw een hele maand geen kik gegeven bij meneer Denesen.

Tot vorig jaar was Hope haar beste vriendin, maar sinds die haar een paar keer in volle klas een strever heeft genoemd omwille van haar goede resultaten, gelooft Cheyenne niet meer in het hele BFF-gedoe. Ze trekt nu vooral op met Zafina en ook met Jeffrey komt ze goed overeen.