Eran

Eran is 18.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Erans sterkte (het willen uitleggen van leerstof aan anderen) is ook soms een struikelblok. Hij kan zich zodanig opstellen als ‘co-teacher’ dat hij zo nu en dan betweterig overkomt, wat menig leerkracht wel eens tegen de borst stoot.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: neen, behalve dan schoolmoeheid.

Te laat komen: minstens wekelijks.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Eran betrokken was tot nu toe: geen. Integendeel, Eran wordt vernoemd als één van ‘de verzoeners’ betreffende de spanningen met de buren van de school. Heel wat bewoners van het aangrenzende flatgebouw zijn geïrriteerd door de soms lawaaierige leerlingen die in de middagpauze voor hun gevel rondhangen of roken in het portaal. Eran is een van de weinige leerlingen die zijn leeftijdsgenoten durft aan te sporen om elders te gaan chillen. Van hem pikken ze dat.

Erans favoriete vak: sport en al de rest is sinds zijn zestiende puffen en blazen.

Emotionele rugzak: : Erans ouders zijn beide workaholics. Hij ziet hen eigenlijk zelden of nooit. Hij voelt zich vaak onzichtbaar thuis en snakt naar bevestiging van hun kant. Ook op school is hij aldoor op zoek naar positieve bekrachtiging. Blijft die uit, dan riskeert zijn positieve gedrag al gauw om te slaan in negatief gedrag zoals opdringerig allerlei onnodige vragen gaan stellen aan de leerkracht.

Scholingstype ouders: moeder: middelbaar onderwijs, vader: middelbaar onderwijs + bedrijfsbeheer

Praktische moeilijkheden: geen

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gaming, zaalvoetbal en Mariana.

Mariana, al moet ze niet te hard van stapel lopen. Het is niet omdat het nu goed gaat tussen hen dat het voor altijd is.

Erans sterktes in een klasomgeving: hij is erg hulpvaardig. Het liefst geeft hij extra uitleg aan een andere leerling, dat leidt hem een beetje af van de lengte van de lesuren.

Economische rugzak: er zijn geen financiële problemen thuis, integendeel.

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: ja. Door zijn schoolmoeheid skipt Eran systematisch lessen. Hij wordt soms in volle schooldag gespot in een naburige koffiezaak waar hij bevriend is met de eigenaar.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: niets noemenswaardig.

Eran kan het goed vinden met Felix. Ze zitten in dezelfde zaalvoetbalploeg en toen ze jonger waren zijn ze een paar keer samen gaan snowboarden.

Eran droomt van een eigen zaak opstarten. Wat voor een zaak dat weet hij nog niet, maar hij wordt sowieso, vast en zeker zijn eigen baas. Hij begrijpt niet dat er zoveel mensen zijn die voor iemand anders kunnen werken. Dat lijkt hem het allerergste wat er is, in loondienst werken. Dat vindt hij een beetje als vrijwillig naar de gevangenis gaan.