Felix

Felix is bijna 18. Hij verjaart op het einde van het schooljaar.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Felix kan soms de moed wat verliezen door zijn dyslexie. Daardoor kan hij, zelfs bij een onderwerp dat hem eigenlijk interesseert, plots afhaken. Hij is een typische alles-of-niets-leerling. Ofwel studeert hij zich te pletter voor een vak ofwel doet hij werkelijk niets en dat kan van de ene op de andere dag omslaan. Dit heeft mogelijk te maken met episodes van
zwaar cannabisgebruik.

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: meerdere keren per maand.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Felix betrokken was tot nu toe: hij is eens uitgevlogen tegen een van de buren van het aangrenzende flatgebouw, die een opmerking maakte over de luidruchtige jongeren die daar rondhingen. Volgens een van de buren werd hij zelfs agressief. Het kwam net niet tot een fysieke aanvaring. Gelukkig kon Eran hem op tijd bedaren.

Felixs favoriete vak: geschiedenis.

Emotionele rugzak: oudste van een kroostrijk gezin. Wordt veel ingeschakeld voor het uitvoeren van ouderlijke taken.

Scholingstype ouders: moeder: middelbaar onderwijs, vader: graduaat (HBO5/ Associate Degree)

Praktische moeilijkheden: geen

Favoriete vrijetijdsbestedingen: zaalvoetbal, mangatekeningen maken en naar de jeugdclub gaan.

Heeft een relatie met iemand buiten de school. Hoe ze heet en zo ,daar heeft niemand zaken mee. Eerst was hij samen met Cheyenne, maar ze was toch niet echt zijn type.

Felix wil geschiedenis gaan studeren en daarna zal hij wel zien wat hij daarmee kan doen.

Felix’ sterktes in een klasomgeving: goedhartig. Hij is een speelvogel, maar respecteert wel de grenzen die de leerkracht aangeeft. Het is zeker niet zijn intentie om leerkrachten te tergen.

Economische rugzak: er zijn financiële problemen thuis sinds zijn vader ontslagen werd en niet meer aan de slag geraakt door mentale problemen.

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: ja. Felix spijbelt geregeld samen met Eran.
Op andere dagen geraakt hij niet uit zijn bed door (naar men vermoedt) zwaar cannabisgebruik.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: niets noemenswaardig.

Felix trekt graag op met Eran, al moet die laatste niet doen alsof ze nog zo close zijn als vroeger toen ze nog samen op wintersport gingen. Tijdens de schooluren mag Eran gerust in zijn buurt rondhangen maar – behalve dan bij zaalvoetbal – moet hij in het weekend en in de vakanties niet op zijn gezelschap rekenen. Hij heeft echt wel nieuwe mensen ontmoet ondertussen in de jeugdclub.