Felix

Felix is bijna 18. Hij verjaart op het einde van het schooljaar.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Felix kan soms de moed wat verliezen door zijn dyslexie. Daardoor kan hij, zelfs bij een onderwerp dat hem eigenlijk interesseert, afhaken.

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: maximaal twee keer per maand.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Felix betrokken was tot nu toe: hij is eens uitgevlogen tegen een van de buren van het aangrenzende flatgebouw, die een opmerking maakte over de luidruchtige jongeren die daar rondhingen. Hij werd erg agressief, volgens een van de buren. Het kwam net niet tot een fysieke aanvaring. Gelukkig kon Eran hem op tijd bedaren.

Felixs favoriete vak: geschiedenis.

Emotionele rugzak: onbekend.

Hoogste studie ouders: moeder: masterdiploma, vader: bachelor

Praktische moeilijkheden: geen

Favoriete vrijetijdsbestedingen: zaalvoetbal, mangatekeningen maken en naar de jeugdclub gaan.

Heeft een relatie met iemand buiten de school. Hoe ze heet en zo ,daar heeft niemand zaken mee. Eerst was hij samen met Cheyenne, maar zij was toch niet echt zijn type, dus zette hij er een punt achter.

Felix wil geschiedenis gaan studeren en daarna zal hij wel zien wat hij daarmee kan doen. Hij houdt alles voor mogelijk, al zou hij het wel een enorme afgang vinden om leerkracht te moeten worden.

Felix’ sterktes in een klasomgeving: goedhartig. Hij is een speelvogel, maar respecteert wel de grenzen die de leerkracht aangeeft. Het is zeker niet zijn intentie om leerkrachten te tergen.

Economische rugzak: er zijn geen financiële problemen thuis.

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: ja. Felix spijbelt geregeld samen met Eran.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: niets noemenswaardig.

Felix trekt graag op met Eran, al moet die laatste niet denken dat ze nog zo close zijn als vroeger toen ze nog samen op wintersport gingen. Tijdens de schooluren mag Eran gerust in zijn buurt rondhangen maar – behalve dan bij zaalvoetbal – moet hij in het weekend en in de vakanties niet op zijn gezelschap rekenen. Hij heeft echt wel nieuwe mensen ontmoet ondertussen in de jeugdclub.