Fides

Fides is 18.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Fides heeft de neiging om zichzelf weg te cijferen ten opzichte van de anderen. Omdat hij zo stil is, moeten leerkrachten erop letten om hem af en toe ook wat aandacht te geven.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: zelden of nooit.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Fides betrokken was tot nu toe: geen.

Fides' favoriete vak: informatica.

Emotionele rugzak: niet bekend. Fides is een gesloten boek. De school weet weinig of niets over hem.

Hoogste studie ouders: Moeder: langer onderwijs, vader: diploma middelbaar (=voortgezet) onderwijs

Praktische moeilijkheden: niet gekend.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: niet gekend. Fides is een gesloten boek.

Niets over geweten. Gesloten boek.

Fides’ sterktes in een klasomgeving: een rustige leerling, die doet wat er van hem gevraagd wordt.

Economische rugzak: idem.

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: neen.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: /

Fides wordt vaak gezien in gezelschap van Abir, die hij helpt bij het ontwerpen van een website voor zijn zus, die een alternatieve weddingplanner wil worden.

Fides wil webdesigner worden.