Hope

Hope is net 18 geworden.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Hope verveelt zich snel als de leerstof te makkelijk is. Ze moet genoeg worden uitgedaagd.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: neen.

Te laat komen: niet heel vaak.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Hope betrokken was tot nu toe: niets noemenswaardig.

Hope wilde na het behalen van haar diploma naar Amerika gaan om daar Engels te gaan studeren. Ze heeft daar een nicht wonen bij wie ze mag intrekken. Maar sinds haar vader zo ziek is, weet ze niet meer wat ze volgend jaar moet doen.

Hopes favoriete vak: Engels.

Emotionele rugzak: Hopes vader lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Dit weegt uiteraard erg op het hele gezin.

Scholingstype ouders: moeder: bachelordiploma, vader: masterdiploma

Praktische moeilijkheden: zie emotionele rugzak.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: skaten en lezen

Hope heeft de liefde afgezworen na haar eerste gebroken hart (door een kltzk die inmiddels is afgestudeerd en de school heeft verlaten). Hij heeft haar bedrogen met f*king gothic Vicky. Als het nu nog met iemand anders was, met iemand van wie ze het kon begrijpen.

Hopes sterktes in een klasomgeving: Hope begrijpt de leerstof met een half woord uitleg.

Economische rugzak: Vooralsnog zijn er geen echte financiële problemen thuis, maar van de werkelijk luxueuze financiële situatie van voorheen is geen sprake meer sinds haar vader niet meer kan gaan werken door ziekte.

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: Sinds Hopes vader er erg aan toe is, komt ze vaak niet opdagen omdat ze bij hem wil zijn, wat begrijpelijk is. Ze moet alleen nog leren om hierover te communiceren met de school in plaats van gewoon weg te blijven.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: het dak van het schoolgebouw betreden en daar liggen zonnebaden met Aube, Liv en Alessandra tot de conciërge – getipt door de overburen –hen eraf is komen halen.

Hope trekt het liefst op met Aube maar ze kan eigenlijk met iedereen overweg. Bij groepswerken is ze overal inzetbaar.