Liam

Liam is 20. Hij heeft twee jaar overgezeten.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: zijn aandacht vangen en hem werkelijk doen studeren voor een vak. Liam is een rekenaar, die alleen studeert als hij dreigt een totaaltekort te halen voor een vak.

Thuistaal: de schoolvoertaal + een andere taal.

Andere medische/mentale problemen: /

Te laat komen: af en toe.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Liam betrokken was tot nu toe: /

Hij is sinds een jaar samen met Kay.

Favoriete vakken: elektromechanica, maar dat komt meer door meneer Kuaaz dan door dat vak zelf. Meneer Kuaaz praat tenminste tegen hem van mens tot mens, niet als een leerkracht die het allemaal beter weet en met het schoolreglement begint te dreigen als hij het niet aankan. Konden alle leerkrachten maar klonen van meneer Kuaaz zijn.

Emotionele rugzak: Liam heeft zijn moeder verloren toen hij zes was.

Scholingstype ouders: vader: middelbaar onderwijs, moeder (overleden): middelbaar onderwijs.

Praktische moeilijkheden: Het is voor Liam soms wel hinderlijk dat zijn vader zo dichtbij de school werkt in de superette gerund door Jeffreys ouders. Helemaal in het begin kreeg hij wel eens totaal onterecht spottende opmerkingen over het feit dat zijn vader voor Jeffreys vader werkt, maar nu gelukkig niet meer.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gamen en bij Kay zijn. Hij heeft nog maar net zijn rijbewijs en brengt haar naar haar fotoshoots. Ze noemt hem wel eens schertsend haar privéchauffeur, maar als dat alles is wat hij moet doen om haar tevreden te houden, dan is dat een kleine moeite voor wat hij allemaal van haar terugkrijgt.

Liams sterktes in een klasomgeving: ook al verveelt hij zich steendood tijdens theorielessen, toch stoort hij het lesverloop weinig sinds hij medicatie neemt die zijn concentratie bevordert.

Economische rugzak: zijn vader, die in de superette (gerund door Jeffreys ouders) werkt, staat er alleen voor.

Leermoeilijkheden: ADHD.

Spijbelproblematiek: nee.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: stoeien met Kay in het oude materiaalhok naast de sporthal.

Hij heeft genoeg aan Kay op school. En aan de fijne gesprekken met meneer Kuaaz.

Hij wil productontwikkeling gaan studeren, het gat in de markt ontdekken, een product op de markt brengen en stinkend rijk worden.