Lucian

Lucian is 20. Hij heeft zijn derde en zijn vijfde jaar overgedaan.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Hij kan erg opvliegend zijn als er thema’s aan bod komen die hem tegen de borst stoten. Hij wordt ook erg zenuwachtig en luidruchtig als er te lang moet worden geluisterd naar uitleg. Maar zodra er zelfstandig moet worden gewerkt, gaat hij aan de slag.

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: /

Te laat komen: geregeld.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Lucian betrokken was tot nu toe: Hij was betrokken bij de vechtpartij die onlangs ontstond op de speelplaats. Een jongen die twee jaar lager zat, kreeg daarbij een bloedneus. Dit is wel het enige echte incident tot nu toe op school.

Lucians favoriete vak: ongekend.

Emotionele rugzak: Zijn ouders hebben als hobby huizen renoveren. Ze kopen een verloederd huis, knappen het in een recordtijd op en verkopen het dan verder. Dit heeft als gevolg dat Lucian al ettelijke keren is moeten verhuizen en zich inmiddels nergens meer goed kan hechten.

Scholingstype ouders: moeder: Graduaat (HBO5/ Associate Degree), vader: middelbaar onderwijs.

Praktische moeilijkheden: geen afgezien van het vele verhuizen.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gamen en aan auto's sleutelen.

Daria die ondertussen de school heeft verlaten.

Lucians sterktes in een klasomgeving: Goede zelfstandige werker.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: Ja. Hij kan bijvoorbeeld het eerste lesuur aanwezig zijn bij Engels én het laatste uur van de dag bij Elektromechanica, maar tijdens alle lesuren daartussen verdwenen zijn.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: wiet roken achter de fietsenstalling.

Lucian trekt het meest op met Michi.

Hij wil in de garage van zijn oudere broer gaan werken.