Lucian

Lucian is 20. Hij heeft zijn derde en zijn vijfde jaar overgedaan.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Hij kan erg opvliegend zijn als er thema’s aan bod komen die hem tegen de borst stoten. Hij wordt ook erg zenuwachtig en luidruchtig als er te lang moet worden geluisterd naar uitleg. Maar zodra er zelfstandig moet worden gewerkt, gaat hij aan de slag.

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: /

Te laat komen: geregeld.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Lucian betrokken was tot nu toe: Hij was betrokken bij de vechtpartij die onlangs ontstond op de speelplaats. Een jongen die twee jaar lager zat, kreeg daarbij een bloedneus. Lucian werd zelfs als de aanstoker gezien.

Lucians favoriete vak: ongekend.

Emotionele rugzak: Zijn ouders hebben als hobby huizen renoveren. Ze kopen een verloederd huis, knappen het in een recordtijd op en verkopen het dan verder. Dit heeft als gevolg dat Lucian al ettelijke keren is moeten verhuizen en zich inmiddels nergens meer goed kan hechten. Hij kwam al in aanraking met het gerecht en heeft twee maanden in een jeugdinstelling gezeten.

Hoogste studie ouders: moeder: Graduaat (HBO5/ Associate Degree), vader: Graduaat (HBO5/ Associate Degree)

Praktische moeilijkheden: geen afgezien van het vele verhuizen.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: gamen

Talia die ondertussen de school heeft verlaten.

Lucians sterktes in een klasomgeving: Goede zelfstandige werker.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: geen.

Spijbelproblematiek: Ja. Hij kan het eerste lesuur aanwezig zijn bij Engels én het laatste uur van de dag bij Elektromechanica, maar tijdens lesuur 3 en 4 verdwenen zijn.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: een joint roken achter de fietsenstalling.

Lucian trekt het meest op met Michi.

Hij wil in een garage gaan werken en daarna ooit zijn eigen garage beginnen.