Mariana

Mariana is 19. Ze geeft een veel jongere indruk. Ze reageert gekwetst als mensen zichtbaar schrikken van haar leeftijd. Dat vindt ze niet fijn want dat herinnert haar aan de jaren die ze ‘verloren’ heeft door de erbarmelijke situatie van haar thuisland dat in oorlog is.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Mariana is erg snel afgeleid waardoor ze aldoor vragen stelt over zaken die de leerkracht eigenlijk al heeft verteld. Ze kan dan uit de lucht vallen alsof ze in een ander lokaal zat tijdens de eerdere uitleg. Dit is niet makkelijk voor de leerkrachten, die ook al hun best doen om extra uitleg te geven aan haar in het Engels. Haar gebrek aan concentratie – waar ze mogelijk niets aan kan doen – komt soms (onterecht) als ondankbaarheid over bij sommige leerkrachten.

Thuistaal: andere taal dan de schoolvoertaal. Vorig jaar heeft ze een intensief traject Nederlands voor anderstalige nieuwkomers gevolgd. Nog steeds krijgt ze extra lessen Nederlands.

Andere medische/mentale problemen: allicht PTSS.

Te laat komen: weinig ondanks haar complexe dagelijkse traject met het openbaar vervoer.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Mariana betrokken was tot nu toe: Er zijn geruchten dat Mariana Alessandra’s fietstas met opzet zou hebben losgemaakt zodat die er op de terugweg naar huis zou afdonderen. Ze zou dit gedaan hebben omdat Alessandra Lily het leven zuur zou maken.

De favoriete vak van Mariana: elektriciteit. Door haar migratie-achtergrond volgt ze niet alle vakken. Ze heeft een individueel programma. Vaak moet ze de klas verlaten voor extra lessen Nederlands.

Emotionele rugzak: Mariana heeft een migratie-achtergrond. Ze komt uit een oorlogsgebied en is nog maar anderhalf jaar in het land. Haar vader heeft de overtocht niet meer kunnen meemaken. Haar moeder kan niet met haar praten over de gruwel die heeft plaatsgevonden in hun thuisland.

Scholingstype ouders: moeder: graduaat (HBO5/ Associate Degree) maar haar buitenlands diploma wordt hier niet erkend, vader (overleden): middelbaar onderwijs niet voltooid.

Praktische moeilijkheden: Mariana woont erg ver van de school. Ze moet abnormaal vroeg opstaan om het eerste lesuur te halen.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: rondhangen met Eran en scrapbooken.

Eran en Mariana: liefde op de eerste kus en hij is ermee begonnen in de uurwissel in de gang op weg naar het wetenschapslokaal.

Mariana heeft geen duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Ze focust zich nu op het afmaken van haar school. Daarna, dat zal ze dán wel zien. Leerkrachten die haar te veel vragen stellen over haar toekomst krijgen soms wel eens een snauw van haar. Haar toekomst is van haar en volwassenen moeten zich er niet te veel mee bemoeien.

Mariana’s sterktes in een klasomgeving: ze is erg aardig voor haar medeleerlingen en neemt het altijd op voor wie in het nauw gedreven is, ook als het om de leerkracht gaat.

Economische rugzak: Mariana’s moeder heeft ondertussen werk gevonden ver onder haar opleidingsniveau. Ze zit erg krap bij kas.

Leermoeilijkheden: een vermoeden van ADHD.

Spijbelproblematiek: neen

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: Mariana zit nog maar voor haar tweede jaar op deze school. Er zijn geen klachten over haar, behalve dan het feit dat zij en Eran het soms wel heel erg gezellig maken tijdens de lessen. Onmogelijk voor hen om elkaar 50 minuten niet aan te raken.

Mariana doet niet aan beste vriendinnen in dit land. Haar beste vriendin is in Duitsland beland na de oorlog die hun families allebei zwaar getroffen heeft. Ze is haar beste vriendin dus kwijtgeraakt en behoedt zich voor zulk nieuw verdriet. Dat vindt ze zelf de enige mogelijke verstandige keuze. Ze heeft voortaan genoeg aan een vriendje.