Noor

Noor is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Noor is vaak heel geïnteresseerd in de leerinhoud, maar heeft ontzettend veel extra uitleg nodig.
Bovendien zijn Noors ouders zelfs leerkrachten, die om de haverklap mails sturen naar school als iets niet helemaal loopt zoals zij het zelf zouden aanpakken. Erg onaangenaam voor Noors leerkrachten en voor de jonge krachten zelfs ondermijnend.

Thuistaal: de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: faalangst.

Te laat komen: neen.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Noor betrokken was tot nu toe: /.

De favoriete vakken van Noor: wetenschappen.

Emotionele rugzak: Doordat Noor zulke sturende, overaanwezige ouders heeft, voelt ze zich soms erg afhankelijk van anderen. Ze denkt snel dat ze niets kan, terwijl het tegendeel waar is. Erg faalangstig.

Hoogste studie ouders: moeder: masterdiploma, vader: masterdiploma

Praktische moeilijkheden: /.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: jongerenkoor, jeugdbeweging.

Verliefd op Felix, maar hij is samen met iemand van buiten de school, nu hij niet meer met Cheyenne is.

Noors sterktes in een klasomgeving: heel leergierig.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: neen

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: / .

Noor is voornamelijk bevriend met Liv en Aube.

Ze zou het liefst professioneel in een koor gaan zingen, maar dat kan niet. Ze wil zeker geen leerkracht worden, want ze ziet hoe haar beide ouders hun eigen schoolwerk soms niet bolgewerkt krijgen. Ze zijn nooit klaar met werken en dat lijkt haar ontzettend vervelend.