Noor

Noor is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Noor is vaak heel geïnteresseerd in de leerinhoud, maar heeft ontzettend veel extra uitleg nodig. Bovendien zijn Noors ouders zelf leerkrachten, die om de haverklap mails sturen naar school als iets niet helemaal loopt zoals zij het zelf zouden aanpakken. Niet makkelijk voor Noors leerkrachten en voor de jonge krachten zelfs behoorlijk ondermijnend.

Thuistaal: de schoolvoertaal.

Andere medische/mentale problemen: faalangst.

Te laat komen: neen.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Noor betrokken was tot nu toe: /.

De favoriete vakken van Noor: wetenschappen.

Emotionele rugzak: Doordat Noor zulke sturende, overaanwezige ouders heeft, voelt ze zich soms erg afhankelijk van anderen. Ze denkt snel dat ze niets kan, terwijl het tegendeel waar is. Erg faalangstig.

Scholingstype ouders: moeder: masterdiploma, vader: masterdiploma

Praktische moeilijkheden: /.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: jongerenkoor, jeugdbeweging.

Verliefd op Felix, maar hij is samen met iemand van buiten de school, nu hij niet meer met Cheyenne is.

Noors sterktes in een klasomgeving: heel leergierig.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: nee.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: / .

Noor is voornamelijk bevriend met Liv, Amra en Aube.

Ze zou het liefst professioneel in een koor gaan zingen, maar dat gaat niet. Eén: ze heeft er te weinig talent voor, vindt ze. Twee: haar ouders zeggen dat je als zangeres onmogelijk kan rondkomen.