Ro

Ro is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Ro bij het lesgebeuren betrekken. Ro probeert heel vaak aan de les te ontsnappen. Ofwel luistert Ro stiekem (of juist ostentatief) naar muziek, ofwel houdt die het op clandestien zitten gsm’en

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: zie emotionele rugzak.

Te laat komen: af en toe.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Ro betrokken was tot nu toe: Ro is razend geworden op meneer Denesen, toen die in volle klas suggereerde dat zijn toenmalige vriend Chris omwille van zijn rolstoel niet mee zou kunnen gaan op eindejaarsreis. Meneer Denesen vond Ro’s reactie zo buiten proportie dat hij de leerlingenbegeleider er heeft bijgehaald.

Favoriete vakken: levensbeschouwing, dat is tenminste gegeven door een leerkracht die al eens kan lachen.

Emotionele rugzak: Ro heeft een rijzige, nogal machistische neef, die het Ro niet makkelijk zou hebben gemaakt toen die begon uit te komen voor diens geaardheid. Nu voelt Ro zich gelukkig wel goed.

Scholingstype ouders: Moeder: Graduaat (HBO5/ Associate Degree), Vader: Graduaat (HBO5/ Associate Degree))

Praktische moeilijkheden: / .

Favoriete vrijetijdsbestedingen: aan zijn draaitafel zitten.

Ro is enkele maanden samen geweest met Chris. Uiteindelijk is het toch niets geworden tussen hen. Toen Ro het uitmaakte, werd er geroddeld dat dat was omdat zo’n vriend in een rolstoel toch niet alles moest zijn. Maar dat had er echt niets mee te maken. Die roddel heeft Ro wel erg gekwetst.

Ro’s sterktes in een klasomgeving: wil niemand tot last zijn en slaagt daar – meestal – in. Af en toe kan die echter erg heftig reageren. Vulkaan met erg weinig uitbarstingen, maar het risico is er altijd.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: dyslexie.

Spijbelproblematiek: neen

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: /

Ro trekt soms heel intenstief op met Aube en Vicky. Dan weer kan Ro er dagenlang alleen bij lopen. Dat wisselt nogal.

Ro wil DJ worden of advocaat.