Vicky

Vicky is 21 en de oudste van de klas. Ze heeft haar schoolloopbaan twee jaar onderbroken toen ze op haar zeventiende moeder werd. Daarvoor had ze ook al eens een jaar overgezeten.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: Vicky kan soms niet verdragen dat een leerkracht de ene les leerstof op een andere manier uitlegt dan tijdens de vorige les. Daar kan ze helemaal tilt van slaan.

Thuistaal: de schoolvoertaal

Andere medische/mentale problemen: zie emotionele rugzak.

Te laat komen: ja, vaak, maar de school heeft hier gelukkig wel begrip voor door haar uitzonderlijke situatie.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Vicky betrokken was tot nu toe: Hope heeft haar in volle refter verweten dat zij haar vriendje van hem zou hebben afgepakt, terwijl ze met die kerel echt amper iets heeft gehad. Ze is beginnen roepen tegen haar en Vicky heeft toen haar schotel vol eten op Hopes schoenen laten vallen. Ongewild eigenlijk, ze was gewoon heel erg geschrokken door die driftbui. Maar de leerlingenbegeleider wilde niet geloven dat ze al dat eten per ongeluk op Hopes nieuwe sneakers had laten vallen.

De favoriete vakken van Vicky: talen.

Emotionele rugzak: Vicky is op haar zeventiende moeder geworden van een zoontje dat ondertussen vier jaar oud is. Dat was heel heftig. Gelukkig springen haar ouders heel erg bij met de opvoeding.

Scholingstype ouders: Moeder: middelbaar onderwijs, Vader: middelbaar onderwijs.

Praktische moeilijkheden: als jonge moeder is het absoluut niet evident om grote oprachten voor mekaar te krijgen en ook het voorbereiden van de proefwerken is heel lastig.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: er schiet weinig of geen vrije tijd over voor een jonge, studerende moeder als Vicky. Ze houdt van patisserie bereiden, maar momenteel komt ze er erg weinig toe.

Voor een liefdesleven heeft ze voorlopig echt geen tijd en sinds de vader van haar zoontje haar liet stikken, weet ze echt niet of mannen nog iets voor haar zijn. Haar ideaalbeeld is eerder een (al iets ouder) kind en een Akita.

Vicky's sterktes in een klasomgeving: ijverige leerling, die blij is dat ze ondanks haar leeftijd haar school nog in het reguliere dagonderwijs mag afmaken.

Economische rugzak: als piepjonge moeder van een zoontje van vier hangt ze financeel heel erg af van haar ouders, wat op haar weegt. Ze zou liever al volledig zelfstandig voor hem kunnen zorgen.

Leermoeilijkheden: /

Spijbelproblematiek: ja, al vindt Vicky het schandalig dat haar afwezigheden onder spijbelen vallen. Ze kan er toch ook niet aan doen dat haar zoontje geregeld ziek is. Haar nog steeds werkende ouders kunnen ook niet altijd voor hem zorgen.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: / .

Vicky trekt meestal op met Aube en soms ook met Ro.

Vicky wil dat haar zoontje gezond en gelukkig opgroeit. Daarnaast wil ze in een bakkerij gaan werken. Hoe ze dat allemaal moet combineren, daar is ze nog altijd niet uit. Het baart haar veel kopzorgen.