Zafina

Zafina is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: haar oprechte interesse in de leerstof maakt haar ook veeleisend. De leerkracht moet genoeg extra materiaal voor haar voorzien.

Thuistaal: de schoolvoertaal + een andere taal.

Andere medische/mentale problemen: zware vorm van diabetes, moet geregeld insuline spuiten.

Te laat komen: af en toe.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Zafina betrokken was tot nu toe: Zafina heeft een leerkracht geïnformeerd over het feit dat ze Aube in het parkje in de buurt van de school met een passer heeft zien kerven in haar onderarm. Aube is dit door – onprofessionele loslippigheid van die leerkracht – te weten gekomen en heeft alles ontkend. Ze is daarna zo kwaad geworden op Zafina dat ze haar heeft uitgescholden in de polyvalente zaal. Toen ook Zafina’s zus er nog bij kwam staan, moesten de omstaanders hen uit elkaar trekken, zo heftig werd het. Dit heeft Zafina erg gekwetst want ze had alleen over Aube gesproken tegen die leerkracht uit oprechte bezorgdheid.

De favoriete vakken van Zafina: wetenschappen.

Emotionele rugzak: ouders zijn om professionele redenen pas naar het buitenland verhuisd. Ze woont alleen met haar jongere zus, wat toch niet altijd makkelijk is gezien hun leeftijd.

Scholingstype ouders: Moeder: middelbaar onderwijs, vader: graduaat (HBO5/ Associate Degree)

Praktische moeilijkheden: woont met haar zus alleen. Ouders zijn pas geëmigreerd naar het buitenland om professionele redenen.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: make-up hacks bedenken samen met haar zus en deze op hun eigen beautyvlog zetten.

Zafina heeft een zwak voor Julieta van de parallelklas. Ook haar zus kan het goed vinden met Julieta, al weet haar zus wel niet dat haar gevoelens voor Julieta het vriendschapsniveau ver overstijgen.

Zafina's sterktes in een klasomgeving: is geïnteresseerd in de meeste leerstof.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: /

Spijbelproblematiek: vroeger niet. Sinds de ouders in het buitenland zitten, is ze zo’n twee dagen per maand ongewettigd afwezig.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: / .

Zafina trekt op school met veel mensen op: met Cheyenne en Jeffrey, met haar zus die een jaar lager zit en met Julieta van de parallelklas.

Zafina wil wetenschappen gaan studeren, wat precies dat weet ze nog niet. Ze ziet zich wel in een labo werken, maar iets anders kan ook.