Zafina

Zafina is 17.

Uitdagingen betreffende deze leerling in een klasomgeving: haar oprechte interesse in de leerstof maakt haar ook veeleisend. Ze kan daardoor zoveel vragen aan de leerkracht stellen, dat hij/hun/zij het gevoel kan krijgen dat ze de les wil overnemen.

Thuistaal: de schoolvoertaal + een andere taal.

Andere medische/mentale problemen: erge vorm van suikerziekte, moet geregeld insuline spuiten.

Te laat komen: af en toe.

Schoolgerelateerde conflicten waarbij Zafina betrokken was tot nu toe: Zafina heeft enkele weken geleden een leerkracht geïnformeerd over het feit dat ze Aube tijdens de les met een passer heeft zijn kerven in haar onderarm. Aube is dit door – onprofessionele loslippigheid van die leerkracht – te weten gekomen en heeft alles ontkend. 
Ze is daarna zo razend geworden op Zafina dat ze haar heeft uitgescholden in de polyvalente zaal. Toen ook Zafina’s zus er nog bij kwam staan, moesten de omstaanders hen uit elkaar trekken, zo heftig werd het.

De favoriete vakken van Zafina: wetenschappen.

Emotionele rugzak: ouders zijn om professionele redenen pas naar het buitenland geëmigreerd. Ze woont alleen met haar jongere zus, wat toch niet altijd makkelijk is gezien hun leeftijd.

Hoogste studie ouders: Moeder: middelbaar onderwijs (diploma Voortgezet Onderwijs), vader: universitair diploma

Praktische moeilijkheden: woont met haar zus alleen. Ouders zijn pas geëmigreerd naar het buitenland om professionele redenen.

Favoriete vrijetijdsbestedingen: make-up hacks bedenken samen met haar zus en deze op hun eigen beautyvlog zetten.

Zafina heeft een zwak voor Julieta van de parallelkas. Ook haar zus kan het voed vinden met Julieta, al weet haar zus wel niet dat haar gevoelens voor Julieta het vriendschapsniveau ver overstijgen.

Zafina's sterktes in een klasomgeving: is geïnteresseerd in de meeste leerstof.

Economische rugzak: /

Leermoeilijkheden: /

Spijbelproblematiek: vroeger niet. Sinds de ouders in het buitenland zitten, is ze zo’n twee dagen per maand ongewettigd afwezig.

Ergste kattenkwaad op school tot nu toe: / .

Zafina trekt op school meestal op met haar zus die een jaar lager zit en met Julieta van de parallelklas.

Zafina wil wetenschappen gaan studeren, wat precies dat weet ze nog niet. Ze ziet zich wel in een labo werken, maar iets anders kan ook.