Stadsgedicht ‘Aandacht’ over de gevolgen van het lerarentekort, uit De Standaard 22/09/2023′, www.stadsdichters.be

     Aandacht

 

Of laat je stem horen...

Moet je iets van het hart over de voorbije werkdag bijvoorbeeld?
Laat wat stoom af in onze leraarszaal.

© Niets van deze blog mag gekopieerd of op welke manier dan ook gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.